Kontakt

Róbeko Sp. z o.o.

70 – 216 Szczecin, Czackiego 3A
Telefon: 091 422 86 61
Fax: 91 489 42 32

Róbeko

NIP: 851-26-11-202
KRS: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000160003
REGON: 001319258
Numer konta bankowego: BOŚ S.A.  05154010852098531106350002