Polityka prywatności

Serwis MIASTOtoPLANSZA.pl (Serwis) szanuje prywatność swoich użytkowników. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych, sposobu i celu przetwarzania oraz jego zakresu.

Podstawa przetwarzania

Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa, ale konieczna do korzystania z niektórych jego funkcjonalności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do założenia konta i zarejestrowania zespołu lub dopisania się do istniejącego. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Dodatkowo podstawą do przetwarzania danych może być chęć nawiązania kontaktu z Administratorem przez Użytkownika, chęć poinformowania Użytkownika o dodanej grze miejskiej powiązanej z wprowadzonym adresem email lub potrzeba archiwizacji danych. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Serwis wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi, realizowania przeprowadzenia rejestracji do gry i umożliwienia liderowi zespołu zarządzania nim.

Zakres danych

Do pełnej realizacji funkcjonalności serwisu konieczne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w szczególności:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • adresu email,
 • adresu IP,

w zakresie:

 • przechowywania danych w bazie danych,
 • wyświetlania danych użytkownikowi do którego należą,
 • wyświetlania danych administratorom Serwisu,
 • wyświetlania danych członków zespołu jego liderowi,
 • edycji danych przez użytkownika do którego należą,
 • edycji i wyświetlania danych przez administratorów,
 • załączenia danych osobowych w mailach do użytkownika.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Serwis za zgodą Użytkowników w następujących celach:

 • utworzenie konta użytkownika;
 • edycja danych użytkownika;
 • przeprowadzanie czynności administracyjnych;
 • pobranie miasta do którego jest przypisany adres IP;
 • wysyłanie powiadomień mailowych;
 • wysyłanie informacji marketingowych drogą mailową;
 • wysyłanie informacji o nowych grach drogą mailową;
 • zakładanie zespołu;
 • edycja danych zespołu;
 • dopisanie się do zespołu.

Do realizacji niektórych z tych celów wymagana jest dodatkowa zgoda Użytkownika.

Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika są przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane twórcom gier oraz liderom zespołu podczas przeprowadzania rejestracji do gry miejskiej są przetwarzane od momentu udzielenia zgody do jednego miesiąca po rozegraniu gry miejskiej lub wypisania się Użytkownika z zespołu, lub usunięciu zespołu lub gry, ewentualnie zawieszenia gry.
Dane osobowe użytkowników bez konta, podane podczas dopisywania się do zespołu zostają usunięte po upływie jednego miesiąca od rozegrania gry lub we wskazanych wyżej przypadkach.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wycofanie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych

Aby wycofać zgodę należy zalogować się do Serwisu, udać się do zakładki Mój profil i wycofać zgodę poprzez odznaczenie kwadratu przy treści zgody i zapisanie zmian.

Wycofanie zgody na otrzymywanie powiadomień o nowych grach miejskich i grach 24/7

Aby wycofać zgodę należy zalogować się do Serwisu, udać się do zakładki Mój profil i wycofać zgodę poprzez odznaczenie kwadratu przy treści zgody i zapisanie zmian.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji do gry miejskiej

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji do gry miejskiej, należy:

 • w przypadku lidera:
  zalogować się do serwisu, przejść do edycji danych zespołu i usunąć zespół,
 • w przypadku Użytkownika z kontem:
  zalogować się do serwisu, przejść do edycji danych w zespole i wypisać się z zespołu,
 • w przypadku Użytkownika bez konta:
  zwrócić się do lidera zespołu z prośbą o usunięcie Użytkownika z zespołu lub zwrócić się z podobną prośbą do Administratora.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia konta Użytkownika

Aby wycofać zgodę należy zalogować się do Serwisu, udać się do zakładki Mój profil i kliknąć przycisk Usuń konto i zapomnij dane.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies w celu zapamiętania i automatycznego logowania użytkownika oraz utrzymania sesji. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, ale skutkować to będzie pogorszeniem jakości usług realizowanych przez Serwis.

Serwis korzysta z usług firmy Google Inc. w celu potwierdzania, że użytkownik wysyłający formularz nie jest robotem. Usługa nosi nazwę reCAPTCHA, za jej pośrednictwem przeglądarka gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy. Informacje zebrane w związku korzystaniem z usługi reCAPTCHA zostaną wykorzystane do jej ulepszenia i w ogólnych celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google. Korzystając ze strony zgadzasz się na gromadzenie powyższych informacji statystycznych przez Google oraz zobowiązujesz się przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE dostępnej pod adresem:
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

Ochrona transmisji

Wszystkie podstrony serwisu, a szczególności podstrony zawierające formularze są zabezpieczone bezpiecznym protokołem SSL. Użytkownik może zobaczyć szczegóły certyfikatu za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce.