Regulamin

Informacje wstępne:

 1. Z Serwisu może korzystać każdy użytkownik internetu posiadający przeglądarkę internetową, dostęp do internetu oraz system operacyjny. W przypadku zakładanie konta konieczne jest również posiadanie aktywnego adres email.
 2. Z następujących funkcjonalności Serwisu można korzystać po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do konta:
  • dodawanie nowych gier miejski i gier 24/7;
  • zakładanie zespołów podczas rejestracji do gry prowadzonych za pomocą Serwisu;
  • edycja danych zespołu – jeśli użytkownik jest liderem;
  • edycja swoich danych w zespole;
  • edytowanie i usuwanie swoich gier miejskich i gier 24/7;
  • tworzenie regulaminów do gier;
  • edytowanie i usuwanie regulaminów do gier;
  • edycja i usuwanie swojego profilu;
  • zarządzanie rejestracją;
  • otrzymywanie powiadomień o nowych grach miejskich i grach 24/7;
  • zawężenie domyślnego wyświetlania gier do tych, które odbywają się we wskazanej miejscowości.
 3. Z pozostałych funkcjonalności serwisu można korzystać bez uprzedniego założenia konta:
  • przeglądanie gier miejskich i gier 24/7;
  • komentowanie gier;
  • zgłaszanie nadużyć w grach;
  • dopisywanie się do zespołów podczas rejestracji do gry realizowanej przez Serwis;

Zakładanie konta w Serwisie

 1. Założenie konta w Serwisie jest całkowicie darmowe.
 2. Aby założyć konto w serwisie należy podać następujące dane:
  • login,
  • email,
  • miejscowość (opcjonalnie),
 3. oraz wyrazić następujące zgody:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu,
  • zgoda na wysyłanie materiałów marketingowych – opcjonalnie,
  • zgoda na przesyłanie powiadomień o nowych grach miejskich i grach 24/7 (zawężone do 1 miejscowości, jeśli została podana w profilu) – opcjonalnie,

  Wymogiem aktywowania konta jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany w rejestracji adres email i ustanowienie hasła do konta.
  Jeśli użytkownik zaznaczył zgodę na wysyłanie materiałów marketingowych (i nie wpisał miejscowości), to z jego adresu IP zostanie wyznaczona prawdopodobna miejscowość, w której przebywa użytkownik. O tym fakcie użytkownik zostanie poinformowany mailem, który będzie zawierał wyznaczoną miejscowość oraz link do jej zmiany.

 4. Wszystkie podane w rejestracji dane można zmienić (za wyjątkiem loginu), a wszystkie zgody można cofnąć lub ponownie zatwierdzić. Aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy usunąć konto.
 5. Po usunięciu konta wszystkie dane osobowe użytkownika zostaną usunięte. Usunięte również zostaną wszystkie komentarze użytkownika oraz wszystkie dodane przez niego gry. Usunięte zostaną wszystkie zespoły należące do tego użytkownika oraz jego dane zostaną zastrzeżone we wszystkich zespołach do których należy. Tego procesu nie da się odwrócić.

Publikowanie komentarzy

 1. Aby opublikować komentarz do gry należy podać jego treść oraz (jeśli użytkownik nie jest zalogowany) podać swój podpis (widoczny publicznie).

Dodawanie gier

 1. Aby dodać grę do Serwisu należy:
  • Wybrać rodzaj gry i wypełnić następujące pola (pola oznaczone gwiazdką są wymagane):

   1. Gra miejska:
    • nazwa gry *
    • opis gry *
    • wiek uczestników (przedział : min. 0, max. 100) *
    • data gry *
    • organizator *
    • email organizatora
    • kategoria * (spośród dostępnych do wyboru, można wybrać wiele)
    • miasto *
    • województwo *
    • państwo *
    • obrazek (max. rozmiar to 2MB, dopuszczalne formaty:  jpg lub png)
    • inny obrazek w treści gry (max. rozmiar to 2MB, dopuszczalne formaty:  jpg lub png) – jeśli nie zostanie dodany to w treści pojawi się powyższy obrazek
    • link do filmiku promującego
    • link do strony głównej gry
    • link do regulaminu gry
    • link do rejestracji do wyboru:
     • link
     • rejestracja mailem
      • adres odbiorcy
      • tytuł maila
      • treść maila
     • Utworzenie rejestracji za pomocą Serwisu
    • link do wyników kwalifikacji
    • gra aktywna*
      • potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu *
   2. Gra 24/7
    • nazwa gry *
    • opis gry *
    • wiek uczestników (przedział : min. 0, max. 100) *
    • średni czas gry* (w minutach)
    • organizator *
    • email organizatora
    • kategoria * (spośród dostępnych do wyboru)
    • miasto *
    • województwo *
    • państwo *
    • dokładny adres początku gry * (wyświetlany w dymku na mapie)
    • język (spośród dostępnych)*
    • sugerowany sposób poruszania się (łódką, pieszo, samochodem, rowerem)*
    • link do karty startowej*
    • punkt początku (zlokalizowany po wpisaniu adresu)*
    • obrazek (max. rozmiar to 2MB, dopuszczalne formaty:  jpg lub png)
      • gra aktywna*
    • potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu *
 2. Gra aktywna od nieaktywnej różni się tym, że aktywna jest wyświetlana na stronie głównej i w listach  oraz wyszukiwarce, a nieaktywna jest dostępna tylko osobom znającym link. Poza tym do tytułu gry nieaktywnej dopisywany jest tekst: – gra nieopublikowana.
 3. Po zatwierdzeniu dodania gry na adres mailowy organizatora (jeśli został podany) zostanie wysłana wiadomość mailowa informująca o dodaniu gry i sposobie jej usunięcia z serwisu oraz możliwością zastrzeżenia adresu mailowego przed ponownymi powiadomieniami. Adres email organizatora nie jest udostępniany ani przetwarzany w żadnym innym celu niż te wymienione powyżej z wyłączeniem pokazania go autorowi wpisu na ekranie edycji gry.
 4. Każdy użytkownik może usunąć dodaną przez siebie grę, w tym celu musi udać się na podstronę z listą jego gier i kliknąć przycisk usuń widoczny przy grze.
  Skutkować to będzie nieodwracalnym usunięciem gry z serwisu razem z komentarzami dodanymi do tej gry, jej rejestracją w wszystkimi zespołami oraz graczami o statusie gościa. Usunięty zostanie również regulamin, oraz wszelkie dodatkowe zgody.

Tworzenie rejestracji do gry

 1. Aby utworzyć rejestrację należy wejść na swój profil, kliknąć zakładkę rejestracja i dodaj rejestrację lub podczas tworzenia miejskiej zaznaczyć pole chcę utworzyć rejestrację do gry
 2. W celu dodania gry należy wypełnić następujący formularz (pola oznaczone * są wymagane):
   • minimalna liczba członków zespołu*;
   • maksymalna liczba członków zespołu*;
   • Minimalny wiek lidera zespołu w dniu gry*;;
   • czy blokować graczy przed zapisaniem się jeśli nie spełniają wymagań minimalnego i maksymalnego wieku?*
   • regulamin*;
   • dodatkowa treść załączana w mailu po poprawnym zarejestrowaniu całego zespołu i dopuszczeniu do gry miejskiej*
    (gdy zbierze się cały zespół zostanie wysłany mail do członków z potwierdzeniem, ta treść zostanie do niego podłączona);
   • dodatkowa treść załączana w mailu po poprawnym zarejestrowaniu całego zespołu, gdy nie ma już wolnych miejsc w grze*;
   • dodatkowa treść wyświetlana użytkownikowi, który zarejestrował zespół*
    (wyświetlana po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza);
   • czy uwzględnić nazwę szkoły?*;
   • czy uwzględnić nazwę klasy?*;
   • czy wymagany kod weryfikacyjny?*;
   • czy wymagany nr telefonu do zespołu?*;
   • czy wymagany rozmiar koszulki?*;
   • dodatkowe zgody (aby dodać swoją własną zgodę należy wypełnić poniższe pola)
    • treść zgody,
    • czy wymagana,
    • nazwa (widoczna tylko dla twórcy),
   • limit graczy*;
   • data pokazania wyników*;
   • data i godzina zamknięcia rejestracji *;
   • format nazw zespołów (zestaw prefixów np. koty,psy,konie wygeneruje następujące nazwy zespołów: koty_001, psy_001, konie_001, …, koty_999, psy_999, konie_999)
 3. Stworzenie rejestracji wymaga  określenia regulaminu, należy najpierw dodać nowy regulamin w sekcji regulaminy, w formie generatora, strony internetowej lub załącznika pdf albo linku, a następnie wybrać go z listy.
 4. Podstrona z wynikami będzie aktywna od daty podanej w konfiguracji lub od momentu kliknięcia przycisku udostępnij wyniki.
 5. W wynikach znajdują się informacje o zakwalifikowaniu lub nie drużyny i jej nazwie.

Rejestracja zespołu

 1. Aby utworzyć zespół należy być zalogowanym do serwisu oraz udać się na podstronę serwisu z grą, kliknąć przycisk rejestracja z prawej strony i wypełnić formularz (pola oznaczone * są wymagane):
  • imię lider zespołu*;
  • nazwisko lidera zespołu*;
  • data urodzenia lidera zespołu*;
  • rozmiar koszulki: (jeśli wymagane w grze)*;
  • nazwa szkoły: (jeśli wymagane w grze)*;
  • nazwa klasy: (jeśli wymagane w grze)*;
  • mail lidera zespołu*;
  • telefon komórkowy: (jeśli wymagany)*;
  • liczba członków zespołu*;
  • kod weryfikujący (jeśli wymagany w grze)*;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zespołu *;
  • potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu serwisu;
  • potwierdzenie przeczytania i akceptacji regulaminu gry;
  • inne zgody wskazane przez twórcę gry;
 2. W zależności od ustawień rejestracji może zostać poddany walidacji wiek uczestnika.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, na podany adres mailowy zostanie przesłany mail z linkiem umożliwiającym dopisanie się do zespołu, dane zespołu i jego nazwę. Link i nazwę zespołu należy przekazać pozostałym członkom.
 4. Nazwa zespołu zostanie wygenerowana automatycznie.
 5. Każdy użytkownik może zarejestrować tylko jeden zespół na grę.
 6. Imię, nazwisko i adres email użytkownika zostaną zaktualizowane, tak aby zgadzały się z danymi podanymi jako dane lidera zespołu.

Dopisanie się do zespołu

 1. Aby dopisać się do zespołu należy wejść na link otrzymany od lidera zespołu.
 2. Jeśli użytkownik jest zalogowany to po wejściu na link zostanie dopisany do zespołu po podaniu niezbędnych danych:
   • imienia;
   • nazwiska;
   • daty urodzenia;
   • rozmiaru koszulki (jeśli wymagane w grze).
 3. Część z tych danych może być pobrana z informacji z profilu użytkownika. Profil użytkownika zostanie zaktualizowany tak, aby podane dane zgadzały się z profilem.
 4. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, może dopisać się do zespołu poprzez zalogowanie się na swoje konto (wypełnienie widocznego formularza logowania) lub zapisać się bez zakładania konta poprzez wypełnienie formularza:
  • imię *;
  • nazwisko *;
  • data urodzenia *;
  • rozmiar koszulki (jeśli wymagane w grze)*;

  Jeśli użytkownik przy okazji poda login i email zostanie dla niego utworzone konto w serwisie. Przy tej okazji:

  • musi zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta *,
  • musi zaznaczyć akceptację regulaminu*,
    • może zaznaczyć zgodę na wysyłanie materiałów marketingowych,
  • może zgodzić się na informowanie o nowych grach miejskich w Serwisie,
  • może podać miejscowość
  • użytkownik musi zgodzić się na przetwarzanie jego danych osobowych przez lidera zespołu oraz pozostałe zgody takie same jak przy tworzeniu zespołu;
   • użytkownik musi potwierdzić przeczytanie i akceptację regulaminu serwisu;
   • użytkownik musi potwierdzić przeczytanie i akceptację regulaminu gry;
   • użytkownik musi lub może potwierdzić inne zgody wskazane przez twórcę gry;
 5. Przy okazji zapisania się jakiegoś członka zespołu każdy z członków, którzy mają konto (w szczególności lider) otrzyma wiadomość mailową z powiadomieniem o zapisaniu się nowej osoby i liczbie osób koniecznych do aktywowania zespołu.
 6. Zespół staje się aktywny w momencie jak wszyscy członkowie się zapiszą. Jeśli wszyscy zapiszą się do zespołu, lider otrzyma maila z kodem dostępu zespołu.

Zarządzanie zespołem

 1. Miesiąc po rozegraniu się gry wszystkie zespoły są automatycznie usuwane z bazy danych łącznie z danymi graczy, którzy nie posiadają konta w serwisie.
 2. Gracze, którzy posiadają konta nie zostają ich pozbawieni.
 3. Podgląd tabeli wyników rejestracji i samej rejestracji jest niedostępny  od 1. dzień po rozegraniu gry.
 4. lider

  1. Lider zespołu może wybrać z menu Profil zakładkę moje zespoły i wyświetlić informacje o zespole zawierające:
    • sekcję – twoje dane
     • imię
     • nazwisko
     • data urodzenia
     • rozmiar koszulki (jeśli wymagane w grze)
    • sekcję – dane zespołu
     • telefon (jeśli wymagane w grze)
     • nazwa szkoły (jeśli wymagane w grze)
     • nazwa klasy (jeśli wymagane w grze)
     • liczba zawodników
    • sekcję – skład zespołu
     • tabelka zawierająca wszystkich członków (imię, nazwisko, rozmiar koszulki (gdy wymagany))
    • sekcję – usuń zespół
     • przycisk usuń zespół
  2. Lider może edytować swoje dane i dane zespołu.
  3. Lider może zmienić rozmiar koszulki członków zespołu nieposiadających konta.
  4. Lider nie może usunąć siebie z zespołu, może natomiast usunąć innych członków lub cały zespół.
  5. Jeśli lider zmiania liczbę uczestników, to nie może zmniejszyć jej poniżej liczby minimalnej (ustalonej dla gry) i liczby już zapisanych członków. W przypadku zwiększania liczby uczestników, może zwiększyć ją maksymalnie do wartości maksymalnej wskazanej w grze.
  6. Jeśli zespół został już potwierdzony to nie można zmieniać jego liczby graczy.
 5. członek z kontem w serwisie

  1. Użytkownik może na odpowiedniej podstronie serwisu edytować swoje dane w zespole:
    • imię
    • nazwisko
    • data urodzenia
    • rozmiar koszulki (jeśli wymagane w grze)
  2. Użytkownik może wypisać się z zespołu.
 6. członek bez konta

  1. Jeśli członek zespołu bez konta chce zmienić swoje dane musi poprosić lidera o usunięcie go i dopisać się ponownie podając nowe dane. Lider może zmienić rozmiar koszulki członka na jego życzenie.
  2. Aby wypisać się z zespołu, członek musi poprosić lidera o usunięcie go. Po usunięciu, wszystkie dane gracza zostają zapomniane.
 7. Zmiana liczby członków zespołu a miejsce

  1. Zespół, który się zakwalifikował zmieni liczbę osób, tak, że nie będzie już pełen, wszyscy jego członkowie zostaną o tym powiadomieni, nie skutkuje to natomiast usunięciem ich z listy zakwalifikowanych zespołów.
 8. Lista rezerwowa

  1. Jeśli zespół zostanie usunięty, to następny zespół mieszczący się w liczbie pozostałych miejsc zostanie przyjęty i poinformowany o przyjęciu do gry.
  2. To samo stanie się gdy twórca rejestracji zwiększy liczbę dostępnych miejsc.

Zarządzanie rejestracją

 1. Twórca gry może w każdej chwili zobaczyć spis zarejestrowanych zespołów, ich status, dane członków, dane zespołu, liczbę członków zadeklarowaną, liczbę członków zapisanych, miejsce, kod dostępu.
 2. Twórca może usunąć dowolny zespół.
 3. Twórca może usunąć dowolnego gracza z zespołu.
 4. Może wydrukować listę

  1. skróconą
   • lp,
   • status,
   • nazwa zespołu,
   • kod,
  2. pełną
   • lp,
   • status,
   • nazwa zespołu,
   • kod,
   • liczba_członków,
   • mail lidera,
   • telefon (gdy jest),
   • szkołę (gdy jest),
   • klasę (gdy jest),
   • imiona, nazwiska i daty urodzenia członków, rozmiar koszulki.
 5. Może też pobrać kompletny plik csv.

Treści niepożądane

 1. Każdy użytkownik, który przegląda serwis może zgłosić nadużycie w odniesieniu do gry lub komentarza. W tym celu należy kliknąć link “Zgłoś nadużycie” widoczny przy opisie gry lub pod treścią komentarza. Użytkownik zostanie przekierowany do podstrony zawierającej formularz, w którym musi podać swój adres email, wybrać kategorię nadużycia oraz opisać problem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza, gry lub użytkownika, ale również do tymczasowego zawieszenia konta użytkownika lub gry (tak zwany ban).
 3. Aby usunąć ban użytkownik musi skontaktować się z administratorem.
 4. Zabrania się umieszczania gier o charakterze erotycznym, wulgarnym lub nawołującym do nienawiści.
 5. Użytkownicy mogą dodawać jedynie materiały, do których posiadają pełne prawa autorskie lub majątkowe.
 6. Administrator nie odpowiada za bezprawnie dane umieszczone w serwisie.

Polityka prywatności

 1. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://miastotoplansza.pl/polityka-prywatnosci/.