Archiwalna

CZAS NA TAZ

Celem Gry jest przybliżenie uczestnikom historii dawnego robotniczego osiedla Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, jego architektury, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja

Wiek: 0 - 100 Inne, Turystyczna