Archiwalna

Radosny Patriotyzm! Gra miejska

Autor:
Organizator: Komenda Hufca ZHP Żory oraz Komisja Historyczna Hufca ZHP ŻoryWiek: 0 - 100 Historyczna

Zapraszamy wszystkich do udziału w grze miejskiej!
Gra odbędzie się 15 sierpnia. Start w Centrum Miasta, dokładne miejsce zostanie podane już wkrótce!

✅ Otwarcie biura: 10:30
✅ Start gry: 11:00
✅ Przewidywane zakończenie: 13:00
✅ Wręczenie nagród: Nagrody dla najlepszych zespołów zostaną wręczone 19 września podczas Harcerskiego Startu!

Gra dotyczyła będzie Radosnego Patriotyzmu. Podczas rywalizacji wykonywać będziecie różne zadania, które nawiązywać będą do kultury, tradycji i historii Polski.

* * *

Regulamin Gry Miejskiej „Radosny Patriotyzm”.

I Organizator:
1. Organizatorem gry jest Komenda Hufca ZHP Żory oraz Komisja Historyczna Hufca ZHP Żory

II Postanowienia ogólne

1. W grze mogą wziąć udział zespoły 6-10 osobowe, z pełnoletnim opiekunem lub zastępy harcerskie 6-10 osobowe pod opieką zastępowego.
2. Uczestnicy gry muszą złożyć w dniu gry oświadczenie dotyczące COVID-19, które będzie dostępne w biurze gry lub na stronie internetowej:
Dla małoletnich: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZHP_Oswiadczenie_maloletni.pdf
Dla pełnoletnich: https://zhp.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZHP_Oswiadczenie_pelnoletni.pdf
3. Uczestnicy poruszać się będą zgodnie z mapą przygotowaną przez organizatora.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play, zasad poruszania się po drogach oraz Prawa Harcerskiego.
5. Udział w grze jest BEZPŁATNY.

III Kategorie wiekowe

1. Rywalizacja podczas gry odbędzie się w dwóch kategoriach, w których przyznane zostaną nagrody: zuchy (uczniowie klas I-III oraz rodziny z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym) oraz harcerze (uczniowie klas IV-VIII).
2. W przypadku startu dzieci z rodzicami rodzice zobowiązani są do niewykonywania zadań za dzieci – poziom trudności zadań jest dostosowany do dzieci, a nie do osób dorosłych.
3. Najlepsze zespoły w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Wszystkie zespoły otrzymają ręcznie wypisany pamiątkowy dyplom.
5. Nagrody zostaną wręczone 19 września podczas Harcerskiego Startu, na osiedlu Sikorskiego 52 (siedziba hufca).
6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.zory.zhp.pl oraz na portalu społecznościowym facebook

IV Zasady bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

1. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych. Podczas gry może zajść konieczność skrócenia obowiązującego dystansu społecznego – w takim przypadku niezbędne będzie założenie maseczki ochronnej lub przyłbicy.
2. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania własnych długopisów lub mazaków, które wykorzystają na trasie.
3. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania środków do dezynfekcji rąk.
4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z ogólnymi zasadami działalności harcerskiej, które są dostępne na stronie internetowej: www.zhp.pl/wracamy
5. Podczas kolejki do biura gry oraz w przypadku konieczności wykonywania zadania wspólnie z innym zespołem należy zachować aktualnie obowiązujący dystans społeczny

V Zapisy
1. Zapisu do udziału w grze można dokonać poprzez aplikację messenger oraz w biurze gry w dniu jej przeprowadzenia.

VI Postanowienia końcowe
1. Udział w grze jest jednoznaczny z akceptacją zasad regulaminu oraz Prawa Harcerskiego
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

* * *
Gra jest realizowana w ramach zadania publicznego Szlakiem Pamięci, które jest finansowane z środków budżetu Gminy Miejskiej Żory.

Zgłoś nadużycie

Opublikuj komentarz

Pola oznaczone * są wymagane.

Treść komentarza jest wymagana.

Twój nick jest wymagany.