Archiwalna

Językowa gra miejska – zapraszamy klasy szkolne, kl. 4-8

Autor:
Organizator: Polskie Forum MigracyjneWiek: 0 - 100 Inne, Turystyczna

Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza szkoły podstawowe (klasy 4-8) do zgłaszania swojego udziału w językowej grze miejskiej!

Cele gier miejskich:
1. Informowanie uczniów (klasy 4-8 szkół podstawowych i 1 liceum) o Unii Europejskiej i jej wielojęzyczności oraz wzmacnianie ich europejskiej tożsamości.
2. Wzmacnianie kompetencji językowych uczniów, wsparcie ich w przełamywaniu bariery językowej w posługiwaniu się językami obcymi. Celami niemniej ważnymi są: wsparcie kompetencji poznawczych oraz społecznych uczniów, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci, które mówią innymi językami niż polski (z naciskiem na wzmocnienie wiary w siebie uczniów cudzoziemców oraz polskich dzieci z doświadczeniem migracyjnym). Poprzez grę pragniemy także wzmocnić integrację zespołów klasowych i kształtować w uczniach postawę otwartości i zainteresowania odmiennością kulturową i językową.

Gra będzie skierowana do uczniów szkół podstawowych (klas 4 – 8) oraz ponadpodstawowych – do klas szkolnych. Będzie miała ona interaktywną formę – uczniowie w przestrzeni miejskiej będą mieli szereg zadań do wykonania, a żeby to zrobić – będą musieli posługiwać się językami obcymi (tymi, których się uczą lub które już znają) oraz przywoływać swoje wiadomości na temat Unii Europejskiej.
Uczestnicy gry będą na swojej drodze spotykać osoby mówiące w obcych językach, w niektórych zadaniach będą potrzebowali skorzystać z nowych technologii informatycznych – wykorzystamy QR kody i aplikacje do nauki języków obcych. Do współpracy w realizacji gier zaprosimy instytuty językowe: Instytut Austriacki i Instytut Cervantesa, a także odwiedzimy restaurację prowadzoną przez migrantów. Ważnym punktem programu będzie wizyta w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (w punkcie informacyjnym), gdzie przedstawione zostaną uczestnikom i uczestniczkom założenia kampanii EUandME.
Gra miejska będzie prowadzona przez dwie wykwalifikowane trenerki. W grach miejskich uczestniczyć także będą nauczyciele, odpowiedzialni za bezpieczeństwo grupy.

Jak gry będą przebiegały?
• Przejście gry trwa ok. 4 godzin, tj. godz. 09.30-13.30 Jest ono
• Gra jest BEZPŁATNA
• W grach udział biorą klasy, ok. 20-osobowe. W szczególnych okolicznościach przewidujemy łączenie klas tak, by grupa osiągnęła liczbę ok. 20 uczestników.
• Udział może wziąć dowolna liczba klas z jednej szkoły.
• O kwalifikacji do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zapraszamy do udziału w projekcie szkoły publiczne, społeczne i prywatne.
• Fundacja zapewnia opiekę merytoryczną animatora, jednak nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas gry. Prosimy szkoły o oddelegowanie odpowiedniej liczby nauczycieli/rodziców, którzy zadbają o bezpieczeństwo dzieci.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?
• Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://bookeo.com/edj2019?devent=42556CHKKEU16D637F43E7_2019-10-07_VALOzRo4RFWo
• O kwalifikacji do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Termin jest potwierdzany w osobnym mailu przez koordynatorkę projektu.

Więcej informacji udziela: Karolina Czerwińska, k.czerwinska@forummigracyjne.org, tel. 697-222-323

Zgłoś nadużycie

Opublikuj komentarz

Pola oznaczone * są wymagane.

Treść komentarza jest wymagana.

Twój nick jest wymagany.